Samen staan we sterk
“als beweging hebben we de kracht om op te staan tegen onrecht.  Laten we onze vrijheid benutten en onze verantwoordelijkheid nemen om op te komen voor hen die geen stem hebben.”

Visie

Vanuit GlowbalAct willen we laten zien dat iedereen onderdeel kan zijn van een beweging tegen sociaal onrecht. De impact van velen kan bijdragen aan de beëindiging van moderne slavernij en gedwongen prostitutie.

We willen naast het individu, ook het bedrijfsleven oproepen om hun verantwoordelijkheid te nemen in deze strijd tegen sociaal onrecht, mensenhandel en gedwongen prostitutie.

GlowbalAct wil bewustwording creëren en mensen onderwijzen over sociale gerechtigheid. Tot slot is GlowbalAct actief in het netwerken met gelijkstemde mensen en organisaties. Het is zoals het Afrikaanse spreekwoord zegt: “Alleen ben je snel, maar samen kom je verder.” 

Beleidsplan

Stichting Glowbalact The Netherlands

Statutaire doelstelling
De stichting heeft als doel: zich inzetten voor mensen die getroffen zijn door mensenhandel, het preventief bestrijden van de oorzaken hiervan en het bieden van een platform voor hen die hierin willen participeren en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. Tot dit doel behoort niet het doen van uitkeringen aan de oprichter of aan hen die deel uitmaken van organen van de stichting.

Operationele doelstellingen
Om onze missie en visie goed uit te dragen hebben we voor 2019-2020 operationele doelstellingen opgesteld. De geplande projecten zijn onder te verdelen in bewustwording en het presenteren van werk van mensen die de mensenhandel en slavernij zijn ontvlucht. Met onze uitgebreide kennis en ervaring op het gebied van evenementenorganisatie en fondsenwerving willen in samenwerking met anderen de volgende activiteiten ontplooien:

 • Trainen van ambassadeurs;
 • Organisatie van bijeenkomsten ten behoeve van bewustwording, voorlichting & donaties;
 • Voorbereiding voor de opzet van een sociale onderneming;
 • Netwerken met andere, gelijkgestemde organisaties om samen activiteiten te ontplooien.


Financiën

De gelden voor de projecten willen we als volgt verwerven:

 • Het aanvragen van subsidies of bijdragen van fondsen;
 • Het in ontvangst nemen van giften;
 • Het aantrekken van structurele donateurs;
 • Donaties tijdens diverse te organiseren activiteiten.


Winstoogmerk en beloningsbeleid

De stichting werkt zonder winstoogmerk en de bestuurders krijgen geen beloning voor het uitvoeren van hun bestuurstaken zoals vergaderen en representatie van de stichting. Stichting GlowbalAct The Netherlands keert eventueel een vergoeding uit voor taken die direct bijdragen aan de verwezenlijking van de doelstelling, zoals netwerken en trainingen geven. Dit geldt ook voor de eventuele reiskosten die gemaakt worden tijdens deze werkzaamheden. Door deze werkwijze komen de verworven middelen zoveel mogelijk ten goede aan de missie waar deze stichting voor staat.

ANBI-registratie
Om donaties en andere manieren van financiële ondersteuning aantrekkelijker te maken heeft stichting GlowbalAct bij de Belastingdienst een ANBI-registratie aangevraagd. Als een algemeen nut beogende instelling valt stichting GlowbalAct onder de geefwet die sinds 1 januari 2012 van kracht is. Een gift aan een ANBI geregistreerde stichting kan belastingvoordeel opleveren voor de gever, zowel particulieren als bedrijven. Op de website van ANBI vindt u meer informatie over de geefwet.

Bestuur
Het bestuur van de Stichting GlowbalAct The Netherlands bestaat uit:

 • Voorzitter: Mevr. K.E. Lüling. Mevr. K.E. Lüling heeft veel ervaring op het gebied van netwerken, social media marketing en eventmanagement. Op dit moment werkt zij als freelance consultant. Behalve voorzitter van de stichting zal zij ook optreden als projectleider en coördinator van de te ontplooien activiteiten.
 • Secretaris: Dhr. R.J. Sagström. Dhr. R.J. Sagström is voormalig mede-eigenaar van het platenlabel Sallyforth Records en VOLKOREN en momenteel actief als marketingdeskundige, fondsenwerver en projectadviseur binnen de non-profit sector.

 • Penningmeester: Dhr. W.A. de Goei. Dhr. W.A. de Goei is een voormalig landelijk jongerenwerker, beleidsmedewerker en voorganger die momenteel actief is als projectadviseur en fondsenwerver binnen de non-profit sector.

  Contactgegevens
  Stichting GlowbalAct The Netherlands
  Laan van Kernhem 155
  6718 HR Ede
  Tel: 06-24600116
  E-mail: info@glowbalact.nl
  Website: www.glowbalact.nl
  RSIN: 860270865
  KvK-nummer: 75406217